גלילי נילון ממסך
-הספקת גלילי נילון ממסך למכונת VIGANO
-הנילון משמש להגנה על שטחים צבועים או להגנה שטחים מפני צבע.
-עובי הנילון וכמות הדבק עליו מותאמים לדרשות האפליקציה.
-ניתן להזמין את הגליל במידות 30,40,60 ס"מ.