גלילי נילון ממסך

-הספקת גלילי נילון ממסך למכונת VIGANO

-הנילון משמש להגנה על שטחים צבועים או להגנה שטחים מפני צבע.

-עובי הנילון וכמות הדבק עליו מותאמים לדרשות האפליקציה.

-ניתן להזמין את הגליל במידות 30,40,60 ס"מ.