חלקי צנרת יניקה

-הספקת צנרת גמישה ממלאי לפי דרישה
-הספקת צנרת מפח מגולוון תוצרת חברת COIMA איטליה.
-אופציה להתקנה על ידי אנשי השירות.