מכונות נסטינג

מכונת נסטינג Rover J FT

-גודל שולחן מקסימאלי X=3000 Y=1500 שולחן אלומיניום
גישה משלושה כיוונים.
-גובה עבודה בZ=200 מ"מ
-ספינדל 9 KW
-3 צירי עבודה סימולטני
-8/7 כלים להחלפה .
-מהירות צירים 12=X=22,Y=22, Z מטר דקה.
-אופציה לראש קידוח וחיתוך (5 כלים)
-הנעה כפולה לציר X.
-מערכת גירוז מרכזית.
-מודד אורך כלי.

מכונת נסטינג Rover K FT

-גודל שולחן מקסימאלי X=4300 Y=2200 שולחן פנולי
גישה משלושה כיוונים.
-גובה עבודה בZ=170 מ"מ
-ספינדל 9 KW
-3 צירי עבודה סימולטני
-14 כלים להחלפה .
-מהירות צירים 25=X=25/60,Y=25/60, Z מטר דקה.
-אופציה לראש קידוח וחיתוך (17 כלים)
-הנעה כפולה לציר X.
-מערכת גירוז מרכזית.
-מודד אורך כלי

מכונת נסטינג Rover A FT

-גודל שולחן מקסימאלי X=4300 Y=2200
-חלוקה לאזורי וואקום עבודה נפרדים בשולחן.
-גובה עבודה בZ=170 מ"מ
-ספינדל 19.2 KW
-4 צירי עבודה סימולטני
-שולחן פנולי.
-8+32 כלים להחלפה במנגנון .
-מהירות צירים 20=X=80,Y=60, Z מטר דקה.
מהירות סימולטנית 100 מטר דקה
-אופציה לראש קידוח וחיתוך (25 כלים)<br/4>-אופציה למערכת טעינה ופריקה.

מכונת נסטינג Rover B FT

-גודל שולחן מקסימאלי X=6400 Y=2200-2200
-אופציה לשני ספינדלים נפרדים ב Y אחד עם ציר חמישי,
-גובה עבודה ב Z=200מ"מ
-ספינדלים( 16KW ציר חמישי) 19.2 KW
-אופציה לשני ספינדלים הוריזנטאלים ועוד אחד ורטיקאלי (6KW).
-שולחן פנולי מחולק לאזורי וואקום.
-עד 8-29 כלים להחלפה במנגנון .
-מהירות צירים 35=X=85,Y=85, Z מטר דקה.
-אופציה לראש קידוח וחיתוך (42 כלים).