מכונות קורה

מכונת קורה Rover Gold G

-גודל שולחן מקסימאלי X=3200 Y=1590
-גובה עבודה בZ=165 מ"מ
-ספינדל 13.2 KW
-3/4 צירי עבודה סימולטני
-מערכת כריות וואקום מסודרות על 6 קורות לכיוון מהיר.
-16 כלים להחלפה במנגנון כרוסלה.
-מהירות צירים 20=X=80,Y=60, Z מטר דקה.
-אופציה לראש קידוח וחיתוך (17 כלים) ו/או עד שני ספינדלים הוריזנטאלים.

מכונת קורה Rover A Smart

-גודל שולחן מקסימאלי X=3200 Y=1590
-מבנה גוף פתוח למידות חריגות,חלוקה לאזור עבודה נפרדים בשולחן.
-גובה עבודה בZ=245 מ"מ
-ספינדל 13.2 KW
-5 צירי עבודה סימולטני
-מערכת כריות וואקום מסודרות על 6 קורות
לכיוון מהיר, סידור מיקום בעזרת תוכנה.
-עד 16+12 כלים להחלפה במנגנון .
-מהירות צירים 20=X=80,Y=60, Z מטר דקה.
מהירות סימולטנית 100 מטר דקה
-אופציה לראש קידוח וחיתוך (17 כלים)<br/4>

מכונת קורה Rover A

-גודל שולחן מקסימאלי X=5900 Y=1590
-מבנה גוף פתוח למידות חריגות,חלוקה לאזור עבודה נפרדים בשולחן.
-גובה עבודה בZ=245 מ"מ
-ספינדל 19.2 KW
-4/5 צירי עבודה סימולטני
-מערכת כריות וואקום מסודרות על 6 קורות
לכיוון מהיר, סידור מיקום בעזרת תוכנה.
-עד 98 כלים להחלפה במנגנון .
-מהירות צירים 20=X=80,Y=60, Z מטר דקה.
מהירות סימולטנית 100 מטר דקה
-אופציה לראש קידוח וחיתוך (30 כלים)<br/4> ו/או עד שני ספינדלים הוריזנטאלים ואחד נוסף ורטקאלי.

מכונת קורה Rover M5

-גודל שולחן מקסימאלי X=3200 Y=1590
-מבנה גוף פתוח למידות חריגות,
-גובה עבודה בZ=540 מ"מ
-ספינדל 19.2 KW
-5 צירי עבודה סימולטני
-מערכת כריות וואקום מסודרות על 3 קורות
לכיוון מהיר, סידור מיקום בעזרת תוכנה.
-עד 16 כלים להחלפה במנגנון .
-מהירות צירים 20=X=80,Y=60, Z מטר דקה.
מהירות סימולטנית 100 מטר דקה
-אופציה לראש קידוח וחיתוך (17 כלים).

מכונת קורה Rover B

-גודל שולחן מקסימאלי X=3800-8400 Y=1650-2200
-אופציה לשני ספינדלים נפרדים ב Y אחד עם ציר חמישי,
-גובה עבודה ב Z=290מ"מ
-ספינדלים( 16KW ציר חמישי) 19.2 KW
-אופציה לשני ספינדלים הוריזנטאלים ועוד אחד ורטיקאלי (6KW).
-מערכת כריות וואקום מסודרות
לכיוון מהיר, סידור מיקום בעזרת תוכנה.
-עד 92 כלים להחלפה במנגנון .
-מהירות צירים 20=X=80,Y=60, Z מטר דקה.
מהירות סימולטנית 100 מטר דקה
-אופציה לראש קידוח וחיתוך (42 כלים).

מכונת קורה Rover B Edge

-יחידה להדבקת קנטים במיוחד על עקומות.
-גודל שולחן מקסימאלי X=3800-8400 Y=1650-2200
-אופציה לשני ספינדלים נפרדים ב Y אחד עם ציר חמישי,
-גובה עבודה ב Z=290מ"מ
-ספינדלים( 16KW ציר חמישי) 19.2 KW
-אופציה לשני ספינדלים הוריזנטאלים ועוד אחד ורטיקאלי (6KW).
-מערכת כריות וואקום מסודרות
לכיוון מהיר, סידור מיקום בעזרת תוכנה.
-עד 92 כלים להחלפה במנגנון .
-מהירות צירים 20=X=80,Y=60, Z מטר דקה.
מהירות סימולטנית 100 מטר דקה
-אופציה לראש קידוח וחיתוך (42 כלים).