מכונות קידוח

מכונת קידוח ELIX

-מכונה לקידוח ושטילת דיבלים.
-מיקום קידות מפוקד NC.
-מהירות ספינדל 6000 סל"ד
-עומק קידוח מקסימרלי 30 מ"מ.
-בליטת דיבל עד 15 מ"מ.
-מהירות ציר עד 60 מטר דקה.

מכונת קידוח SKIPPER V31

-יכולת עבודה על 5 פאות
-גודל חלקים X=200-2500,Y=70-900,Z=10-70
-10 ראשי קידוח ורטיקאלים.
-מקדחים הורזנטלים בX 2+2 וב Y 1+1
-ספינדל ורטיקלי .
-יחידת משור קוטר 120 מ"מ.
-מהירות צירים X 25, Y 50, Z 25.

מכונת קידוח 2.2 /BREMA ECO 2.1

-יכולת עבודה על 5 פאות
-גודל חלקים X=200-2600,Y=35-900,Z=8-60
-14 ראשי קידוח ורטיקאלים.
-מקדחים הורזנטלים בX 3+3 וב Y 1+1
-ספינדל ורטיקלי אופציה למחליף כרוסלה 8 כלים .
-יחידת משור קוטר 120 מ"מ.
-מהירות צירים x-y = 65, z=20 m/min
-בדגם 2.2 ישנם שני ראשי קידוח בעובדים באופן עצמאי.

מכונת קידוח BREMA ECO 902

-יכולת עבודה על 5 פאות
-גודל חלקים X=160-3200,Y=35-900,Z=8-80
-14 ראשי קידוח ורטיקאלים.
-מקדחים הורזנטלים בX 3+3 וב Y 1+1
-אופציה לספינדל ורטיקלי אופציה למחליף 5 כלים .
-יחידת משור קוטר 120 מ"מ.
-אופציה ליחידת הרכבת דיבלים+דבק.
-מהירות צירים X 100 / Y 60 / Z 30

מכונת קידוח SKIPPER 130

-יכולת עבודה על 6 פאות
-עבודה על שני חלקים ימין שמאל במקביל.
-גודל חלקים X=90-3000,Y=70-1300,Z=8-90
-31 ראשי קידוח ורטיקאלים.
-מקדחים הורזנטלים בX 8+8 וב Y 2+2
-ספינדל ורטיקלי 24000 סל"ד 1+1.
-יחידת משור עליון תחתון קוטר 160 1+1.
-יחידות דבק ודיבלים בX 1+1.

מכונת קידוח BREMA VEKTOR 15

-גודל חלקים X=260 min,Y=40-1300,Z=8-80
-הזנת חלקים ברצף דרך המכונה.
-מקדחים ורטיקאלים ספינדל עם מחליף כלים סיבובי
ויחידת הרכבות פירזול.
-מהירות צירים של עד 85 מטר דקה.
-אופציה למתקן היפוך על מנת להפוך את החלק לצד שני.