מערכות יניקה

מערכות יניקה מקומיות

-מערכות יניקה מקומיות, פילטר שקים.
-עוצמות יניקה:
-1HP 600 CFM or 1000 M^3/H
-2HP 1200 CFM or 2000 M^3/H
-3HP 1900 CFM or 3200 M^3/H
-1HP 2700 CFM or 4500 M^3/H
-תוצרת טאיוואן.

מערכות יניקה מיני מפעליות

-מערכות שקטות להתקנה גם בתוך המיבנה.
-אפשרות לחיבור מספר מכונות בהתאם לספיקה הנדרשת.
-עוצמות יניקה בהתאם לדגם:
-FI6000 6000 M^3/H
-FI10000 10000 M^3/H
-FI12000 12000 M^3/H
-ניקיון מסננים על ידי לחץ אוויר באופן רציף
-מדידים חיצוניים והצגת מצב השבבים במיכלים.

מערכות יניקה מרכזיות

-מערכות ליניקת נסורת עבור מפעלים גדולים
-יכולת יניקה של עד 300000 קו"ב שעה
-אופציה ליניקה פוזיטיבית כאשר
ההמפוח לפני הפילטר או יניקה נגטיבית כאשר המפוח אחרי הפילטר
-אופציה לנקיון פילטר רציף בלחץ
אוויר או בניעור בסוף הפעלה (תלוי דגם)