קווי הרכבה ואריזה

מכונות קידוח

-לביצוע קדחיים ושטילת פרזול
-שטח ריצפה מצומצם
-יכולת עבודה על 5-6 פיאות
-חלקים מעובדים בצורה ורטיקלית.
-אופציה לראש העיבוד לכלול ספינדל ויחידת חיתוך.

CNC קורות

-דפינה בעזרת כריות וואקום אופציה להתמקמות אוטומטית.
-אפשרות לגישה לחלק מ5 פיאות.
-אפשרות לקונפיגורצית מכונה עד 5 צירים.
-אפשרות לחלוקת שולחן לשתי עמדות עבודה.
אופציה להרכבת ראשי קידוח חיתוך ווהדבקת קנטים.

CNC נסטינג

-דפינה לשולחן באמצעות וואקום אופציה לחלוקת וואקום לפי אזורי עבודה
-מיועדות העיקר לעבודת "נסטיג" ועיבוד חזיתות בMDF
-אפשרות לקונפיגורצית מכונה עם פריקה וטעינה אוטומטית.
-אופציה להרכבת ראשי קידוח חיתוך.

.